Πίνακας μέσα σ' ένα πίνακα...

...κατά το "Dream within a dream" του E.A. Poe

2 σχόλια: