Παγανισμός

I am the Pagan Man, I speak for all my kind,
When I criticise your point of view, your hollow state of mind.
You say that I'm an animal, well this at least is true,
I'm a thinking breathing human being, what the hell are you?
Martin Walkyier

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου